Logo
ONS – Profilmanual

Trust PowerPoint

Det er 11 ulike layouts for generell bruk.

1. Intro
2. Grå Kapittellysbilde
3. Farge Kapittellysbilde
4-6. Tittel og innhold + bilder (ulike farger)
7. Bilder
8. Tittel og innhold
9. Speakers
10.TeamSlide
11. Stort bilde


Font: Arial

FILER TIL NEDLASTING

pptx
Mal Trust.pptx

3mb