Logo
ONS – Profilmanual

Typografi

Profilfonten til ONS heter Museo Sans. Ved konsekvent bruk av denne danner man en helhet i ONS sitt visuelle uttrykk.
​Denne benyttes på web og trykksaker.

Fonten kan Kjøpes og lastes ned her: http://www.myfonts.com/fonts/exljbris/museo-sans/


Systemfont: I tilfeller hvor profilfonten Museo Sans ikke kan benyttes, er Arial alternativet.
Det gjelder på f.eks. wordmaler, powerpointmaler o.l.